วิดีทัศสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

ขอเชิญรับชม…วิดีทัศสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562 ได้แก่

1. สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง…ได้ที่ลิงค์

https://youtu.be/GqAi6nsNWCQ

2. หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต บ้านหนองบัว หมูที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง …ได้ที่ลิงค์

https://youtu.be/tjX7zHAADCA

(Visited 1 times, 1 visits today)