ข่าวประชาสัมพันธ์

“ระยอง แสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ และปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการฯ กลุ่มงาน”