“พช.ระยอง แสดงความยินดีกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยองที่มาดำรงตำแหน่งในจังหวัดระยอง”

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.20 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายหาญ ศรีหาวงษ์ หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าพบ นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เพื่อประสานหารือข้อราชการ และแสดงความยินดี ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ณ สำนักงานจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง

(Visited 1 times, 1 visits today)