“พช.ระยอง” ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก “ศรแดง” หนุน พช.อำเภอ รุกต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อน “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ไปด้วยกัน

🔊👍 >> วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

🔊👍 >> นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กะเพรา คะน้า ผักบุ้ง พริก และแตงกวา จำนวน 4,640 ซอง ให้แก่พัฒนาการอำเภอทั้ง 8 แห่ง (อำเภอเมืองระยอง/แกลง/บ้านค่าย/ปลวกแดง/บ้านฉาง/วังจันทร์/เขาชะเมา/นิคมพัฒนา) โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการรับมอบดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้รับเมล็ดพันธุ์ผักจากกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบมาจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด (ตราศรแดง) เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2 ”

🎯💕 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 👍💞Change for Good🎯

(Visited 1 times, 1 visits today)