“พช.ระยอง” ขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564

🌏🍀 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
🎯 นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564 มอบหมายให้นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง นำคณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2564 ณ บ้านเนินสำเหร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง ซึ่งในวันนี้เป็นการออกคัดสรรกิจกรรมวันที่ 5 ของจังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่ม/องค์กร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564
2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น ปี 2564 (ผู้นำ อช. ชาย/หญิง)
3.กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน
4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต)
📣คณะกรรมการที่ออกประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 2) ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 3) ประธาน ศอช. ระดับจังหวัด 4) ประธานชมรม อช.ระดับจังหวัด 5) ประธาน กพส.จ ระดับจังหวัด 6) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 7) ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 8) ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ 9) นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ ได้ร่วมออกประเมิน
💠 ในการนี้ นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง พร้อมด้วย นางสมร เพชรพรรณ พัฒนาการอำเภอบ้านฉาง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายสำราญ สนั่นดัง กำนันตำบลบ้านฉาง ผู้บริหาร อปท. และผู้นำชุมชน/กลุ่ม องค์กร ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนางจีราภา บัคเคอร์ ผู้ใหญ่บ้านเนินสำเหร่ และผู้แทนกลุ่ม/องค์กรได้นำเสนอสรุปข้อมูลผลการดำเนินแก่คณะกรรมการในช่วงเช้า และภาคบ่ายได้เยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ วัตถุประสงค์ ในการออกประเมินกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกลุ่ม/องค์กรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง”
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞 Change for Good🧭

(Visited 1 times, 1 visits today)