“พช.ระยอง” รับมอบวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพจาก SCG ตามโครงการ “ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน”

🌸วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หน้าห้องศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
🏀ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง รับมอบวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามความต้องการของครัวเรือนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ตามโครงการ “ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน” โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสที่ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน อำเภอละ 1 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 8 ครัวเรือน
(confetti cup)ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย เช่น อุปกรณ์ทำก๋วยเตี๋ยว อุปกรณ์สำหรับรีดผ้า อุปกรณ์สำหรับขายเสื้อผ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เหมาะกับอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย คือ อาชีพค้าขาย (เสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัด, ขายโจ๊กและข้าวต้มเลือดหมู, ห่อหมก, ขนมถ้วย) รับจ้างทั่วไป (ซักรีดเสื้อผ้า, ทำความสะอาดห้องแถวและอื่น ๆ) เกษตรกรรม และการเผาถ่าน
🎈⭐️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565⭐️ Change for Good 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)