“จังหวัดระยอง” ร่วมกับ อำเภอบ้านฉาง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง สถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) จังหวัดระยอง

🏥วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายยุทธพล องอาจสิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานรับมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็น จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ และเปิดโรงครัวพระราชทาน ช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) จังหวัดระยอง ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กิจกรรมในวันนี้ นอกจากรับมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็นจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เปิดโรงครัวทำอาหารปรุงสุกสด ด้วยการลงมือทำ “ข้าวผัดน้ำพริกเผาไข่ต้ม” ร่วมกับจิตอาสา เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและบ้านบ้านฉาง
🌏ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางปราณี บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมมอบน้ำดื่ม นมและอาหารแห้ง มูลค่ารวม 4,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. จังหวัดระยอง กิจกรรม สอ.พช. ระยอง เพื่อชุมชน สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ตามความจำเป็นต่อไป
นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กำนันตำบลบ้านฉาง ปลัดเทศบาล ตำบลบ้านฉาง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง และจิตอาสาอำเภอบ้านฉาง
🌟ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง
🌺☘️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌺 Change for Good♦️

(Visited 1 times, 1 visits today)