“พช.ระยอง” ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

💠🌏วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง
🎯นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
🔶️ภายในพิธีนายชาญนะ เอี่ยมแสง พร้อมด้วยนางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง, ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง คลังจังหวัดระยอง โยธาธิการจังหวัดระยอง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง วัฒนธรรมจังหวัดระยอง และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที แล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นอันเสร็จพิธี
🌟ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
#ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดด้วย.
🌺เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 # Change for good 🌺

(Visited 1 times, 1 visits today)