พช.ระยอง ร่วมงานรัฐพิธีที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

💘🎯วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 จังหวัดระยอง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่หอประชุมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานในงานรัฐพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองทรงออกรบเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ทำให้ชาวไทยต่างน้อมใจกันร่วมถวายสักการะ และแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 📣ในการนี้ นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายจารึก ตันเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
🌷ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞💝👍💞 Change for Good

 

(Visited 1 times, 1 visits today)