พช.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565

💘🎯วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดระยอง
☀️❄️โดยสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมได้ ดังนี้
1.สรุปผลการปฎิบัติงานในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำสถิติข้อมูลไปดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่น ๆ ทั้งในช่วงเทศกาล และช่วงปกติตลอดทั้งปี 2.สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยองช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2565 ของวันที่ 17 เมษายน 2565 และผลการปฏิบัติงานประจำวัน 3.รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยองช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 (สะสม) ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 4.รายงานผลการสอบสวนสาเหตุของอำเภอ กรณีมีการเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลสำคัญหรือมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย หรือมีอุบัติเหตุใหญ่
5.สรุปภาพรวมผลการตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จุดตรวจอำเภอและทางน้ำ จำนวน 11 ชุด ช่วงของการรณรงค์เข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 (7 วันอันตราย) ⚡️ ในการนี้ นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ออกติดตามจุดตรวจในเขตอำเภอบ้านค่าย ในวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ 🌷ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยองอย่างเคร่งครัด
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞💝👍💞 Change for Good

 

(Visited 1 times, 1 visits today)