จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบโครงการ กองทุนพัฒนาเด็กฯ เพื่อน้อง

จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบโครงการกองทุนพัฒนาเด็กฯ เพื่อน้อง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จังหวัดระยองกำหนดมอบทุนแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่  ผ่านกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ภายใต้กิจกรรม “ ๑ องค์กร  ๑ ทุนเพื่อน้อง”

ร่วมบริจาค ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ ๒๑๘-๐-๓๒๕๑๕ หรือแสกน QR CODE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๓๘ ๖๙๔๑๐๕

(Visited 1 times, 1 visits today)