🌳ป่าชุมชน สู่ คาร์บอนเครดิต🌐🌐

🗓️16 พฤศจิกายน 2565
พช.ระยอง โดย นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแกลง ร่วมต้อนรับ
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำคณะศึกษาการดำเนินงานโครงการคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่วัดหนองจรเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โอกาสนี้ ท่านพระครูสุนทรวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ ได้เมตตาให้ข้อมูลการเข้าสู่กระบวนการคาร์บอนเครดิตของวัดหนองจระเข้ มีนายยุทธนินทร์ สุทธิสถิตย์ เป็นวิทยากรนำเยี่ยมชมพื้นที่และบรรยายสรุปการบริหารจัดการป่าของวัด ซึ่งมีพื้นที่รวม 151 ไร่ ได้รับการสนับสนุนหลักจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนได้เข้าสู่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) โดยการใช้ป่าไม้ (forestry) สามารถสร้างมูลค่าคาร์บอนเครดิตได้ปีละ 16 ตัน ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อความยั่งยืน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood
#cddrayong
#พช_ระยอง

(Visited 1 times, 1 visits today)