🏠พช.ระยอง ทำพิธีลงเสาเอกโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565

🏠วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ครัวเรือนนายหิรัญ วงศ์คง เลขที่ 77 บ้านเนินไม้หอม หมู่ที่ 10 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
💠 นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธียกเสาเอกก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยยกเสาเอกก่อสร้างบ้านของครัวเรือนนายหิรัญ วงศ์คง ซึ่งตกเกณฑ์ TPMAP มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ และมิติรายได้
🏠ในการนี้ นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางปราณี บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง นางสาวกมลทิพย์ ตันติวิทย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแกลง พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง ทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำ อช. และ อช. ตำบลกระแสบน ร่วมให้การต้อนรับ
🌺🌟 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP ซึ่งจังหวัดระยองมีเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 1 หลัง หลังละ 200,000 บาท
🌺🌟 นอกจากนี้ ครัวเรือนดังกล่าวยังได้รับเงินสบทบสร้างบ้าน และเดินไฟเข้าบ้านจากผู้บริจาคจำนวน 2 ราย ดังนี้
💞 นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย ร่วมสนับสนุน 30,000 บาท
💞 นายสมนึก แสงวงศ์กิจ ร่วมสนับสนุน 10,000 บาท
🌟Change for Good🌟💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 1 times, 1 visits today)