ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ระยอง ประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จังหวัดระยอง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ระยอง” คัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จังหวัดระยอง