ข่าวประชาสัมพันธ์

📣🎯 “พช.ระยอง” ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 📣🎯

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣🎯 “พช.ระยอง” ขอเชิญรับชม/รับฟัง รายการ “พัฒนาพาที” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.10 – 11.00 น. ทางสถานีวิทยุ สวท.ระยอง คลื่น FM 91.75 MHz ดำเนินรายการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ร่วมกับ สวท.ระยอง 📣🎯

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣🎯 “พช.ระยอง” ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 📣🎯