ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระยองร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565