ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ระยอง” ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เตรียมความพร้อมการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส

ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ระยอง” ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก “ศรแดง” หนุน พช.อำเภอ รุกต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อน “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ระยอง” เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564