ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระยอง ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ด้วยการส่งเสริมอาชีพการทำหมูส้ม ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา รุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

“จังหวัดระยอง” ร่วมกับ อำเภอบ้านฉาง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง สถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) จังหวัดระยอง