ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระยอง ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระยอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ระยอง” ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านทาง Youtube ช่อง DOPA Channel