ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ระยอง” มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🌟🌎วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ  เอี [...]

23 กันยายน 2564 / 10:07 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.ระยอง” ดำเนินการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🌟🌎วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ [...]

23 กันยายน 2564 / 10:03 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้