ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

🔊👍>> วันพุธที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง 🎯>> นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง จำนวน 59 ราย  》》》 มีกิจกรรมดังนี้ 1.ร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน 2.พัฒนาการจังหวัดระยอง อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 3.กิจกรรมแสดงความยินดี ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย ดังนี้ – นายสรรณ์ญา กระสังข์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอปลวกแดง – นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง – นางสาวิตรี ประดิษฐ์แจ้ง ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบ้านค่าย 4.พัฒนาการจังหวัดระยอง สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 5.นายจารึก ตันเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนฯ ชี้แจงและนัดหมายการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอยุธยา 6. มอบของที่ระลึกแก่ นายจำเริญ จำปาทอง พนักงานขับรถยนต์ สพจ.ระยอง ซึ่งหมดสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2563 🎯💝💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 🤝👍

🔊👍>> วันพุธที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้ [...]

30 กันยายน 2563 / 16:34 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้